ผ้าทอ

อัตราส่วนผสม 100%Rayon
ประเภท ผ้าผืน

เกณฑ์ที่ผ่าน Thailand Textiles Tag

เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

เฮ็ดดี จำกัด

    เลขที่ 246-246/1 ถนน โพศรี ตำบล/แขวง หมากแข้ง อำเภอ/เขต เมืองอุดรธานี จังหวัด อุดรธานี
    081-601-2467, 0