กระเป๋าจากผ้าไหม

อัตราส่วนผสม 100%Silk
ประเภท ผ้าสำเร็จรูป

เกณฑ์ที่ผ่าน Thailand Textiles Tag

เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

สะเลเต สตูดิโอ จำกัด

    เลขที่ 4/147 ซอย ม.ชัยพฤกษ์ ถนน มาเจริญ ตำบล/แขวง หนองแขม อำเภอ/เขต หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
    062-269-4261
   
    -