ผ้าทอ Cotton 40x20

อัตราส่วนผสม 100%Cotton
ประเภท ผ้าสำเร็จรูป

เกณฑ์ที่ผ่าน Thailand Textiles Tag

เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

ลาวัณย์ การ์เมนท์ จำกัด

    เลขที่ 434 หมู่ 8 ตำบล/แขวง งิ้วด่อน อำเภอ/เขต เมืองสกลนคร จังหวัด สกลนคร
    094-491-6666
   
    -