เส้นด้าย

อัตราส่วนผสม 100% Hemp
ประเภท เส้นด้าย

เกณฑ์ที่ผ่าน Thailand Textiles Tag

เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

แฟมิลี่โครเชต์

    -
    063-5199915
   
    -