ผ้าทอ

อัตราส่วนผสม 100%Cotton
ประเภท ผ้าผืน

เกณฑ์ที่ผ่าน Thailand Textiles Tag

เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

โพดูลัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

    เลขที่ 372,374 ซอย ซอยบางแค 14 ตำบล/แขวง บางแค อำเภอ/เขต บางแค จังหวัด กรุงเทพมหานคร
    082-321-8628