ผ้าทอ ป๊อปลิน 40x40

อัตราส่วนผสม 100%Cotton
ประเภท ผ้าสำเร็จรูป

เกณฑ์ที่ผ่าน Thailand Textiles Tag

เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

พงษ์อินทัช จำกัด

    ตำบล/แขวง ท่าแร้ง อำเภอ/เขต บางเขน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
    02-945-7039
   
    -