เส้นด้าย Filagen

อัตราส่วนผสม 25%Rayon/75% Cotton
ประเภท ผ้าผืน

เกณฑ์ที่ผ่าน Thailand Textiles Tag

เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

จี อี พี สปินนิ่ง จำกัด

    เลขที่ 2/29 ซอย ซอยบางนา-ตราด 25 ตำบล/แขวง บางนาเหนือ อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
    02-173-6459