เส้นด้าย Filagen

ผ่านการรับรอง
วันที่ผ่านการรับรอง :
28 มิ.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดการรับรอง :
27 มิ.ย. 2568
อัตราส่วนผสม :
25%Rayon/75% Cotton
ประเภท :
ผ้าผืน
ผู้ผลิต :
จี อี พี สปินนิ่ง จำกัด
เบอร์ติดต่อ :
02-173-6459
เว็บไซต์ :
อีเมล :
เพิ่มเติม :
เกณฑ์ ผ่าน
1 การเปลี่ยนแปลงขนาดหลังการซัก
2 ความคงทนของสีต่อการซัก
3 ความคงทนของสีต่อแสง
4 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์
5 อัตราส่วนผสมเส้นใย

ระบบยื่นขอมาตรฐานสิ่งทอไทย