ข่าวสารล่าสุด

ของ Thailand Textiles Tag

images

การอบรมขั้นตอนการยื่นขอการรับรองเครื่องหมาย Thailand Textiles Tag ผ่าน Digital P...

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญเข้าร่วมการฝีกอบรม

&ld...

images

ดีพร้อมนำคณะกรรมการฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเยี่ยมชม PASAYA...

ดีพร้อมนำคณะกรรมการฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเยี่ยมชม PASAYA
คุณอังส...

images

กิจกรรม สัมมนา “เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ปรับแฟชั่นทันกระแสโลกด้วย BCG Economy...

6 มี.ค.67 นายสิงห์ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพั...

ข่าวสาร

images
ดีพร้อมนำคณะกรรมการฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเยี่ยมชม PASAYA...

ดีพร้อมนำคณะกรรมการฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเยี่ยมชม PASAYA
คุณอังสนา โสมาภา ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรร...
อ่านต่อ

images
กิจกรรม สัมมนา “เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ปรับแฟชั่นทันกระแสโลกด้วย BCG Economy และเครื่องหมาย Thai...

6 มี.ค.67 นายสิงห์ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (DIPROM หรือ ดีพร้อม) กร...
อ่านต่อ

images
ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการทีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุต...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมปี 2567

...

อ่านต่อ

ข่าวกิจกรรมล่าสุด

06
มิ.ย. 2567

ดีพร้อมนำคณะกรรมการฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเยี...

ดีพร้อมนำคณะกรรมการฉลากคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยเยี่ยมชม PASAYA
คุณอังส... อ่านต่อ

07
มี.ค. 2567

กิจกรรม สัมมนา “เปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคต ปรับแฟช...

6 มี.ค.67 นายสิงห์ จงประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กองพั... อ่านต่อ

13
ก.พ. 2567

ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการทีผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม...

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านเข้าร่วม กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่ง... อ่านต่อ